Size - Cỡ

Size 38(30)
Size 38,5(30)
Size 39(30)
Size 39,5(30)
Size 40(30)
Size 40,5(30)
Size 41(30)
Size 41,5(30)
Size 42(30)
Size 42,5(30)
Size 43(30)
Size 43,5(30)
Size 44(30)
Size 45(30)

Màu sắc

Đen (30)
Nâu đen(30)
Vàng bò (30)
Nâu caffe(30)
Nâu (30)
Đỏ cherry(5)
Nâu vàng (30)

Độ dài tương đối

Dài trung bình (29)
Ngắn (4)

Màu sắc lót trong

Đen(30)
Vàng sáng(30)
Nâu(30)
Đỏ (2)

Cây giữ giày bằng gỗ

Natural(1)

Kiểu chất liệu đế

Đế phíp gỗ(30)

Loafer

Sắp xếp