Size - Cỡ

Size 38(21)
Size 38,5(21)
Size 39(21)
Size 39,5(21)
Size 40(21)
Size 40,5(21)
Size 41(21)
Size 41,5(21)
Size 42(21)
Size 42,5(21)
Size 43(21)
Size 43,5(21)
Size 44(21)
Size 45(21)

Màu sắc

Đen (21)
Nâu đen(21)
Vàng bò (21)
Nâu caffe(21)
Nâu (21)
Đỏ cherry(2)
Nâu vàng (21)

Độ dài tương đối

Dài(1)
Dài trung bình (19)
Ngắn (8)
Rất ngắn tròn(1)

Màu sắc lót trong

Đen(20)
Vàng sáng(20)
Nâu(20)
Đỏ (3)

Kiểu chất liệu đế

Đế phíp gỗ(21)

GIÀY TĂNG CHIỀU CAO NAM

Sắp xếp